Kombinovanjem ove dve tehnologije, u kombinaciji sa primenom visokokvalitetnih materijala (sirovina) – polietilena visoke gustine (HDPE) i polipropilena (PP), izrađujemo sledeće proizvode:

-spiralno motane plastične cevi – Krušik-Spiral cevi (kanalizacione, ventilacione, cevi za transport opasnih i agresivnih materija…)

-plastične šahte (kanalizacione, vodomerne, ventilske, kablovske, prepumpne šahte – crpne stanice, šahte za kanalizaciju pod pritiskom, šahte za umirivanje toka vode – ublažavajuće šahte…)

-fazonski komadi i prateći elementi za plastične cevovode (kolena, račve, reduciri, žablji poklopci…)

-plastični rezervoari (nadzemni, za ukopavanje, transportni – cisterne, procesni, plastične septičke jame…)

-plastične kace

-uređaji za tretman i prečišćavanje otpadnih voda (separatori mineralnih ulja i naftnih derivata, separatori kuhinjskih masti, biološki prečistači, rezervoari za taloženje – taložnici, plastični rezervoari za prihvat otpadnih voda…)

-elementi procesne opreme (plastični procesni rezervoari, reaktori, taložnici, plastični skruberi – apsorberi…)

-plastične posude specijalnih oblika i namena i specijalni proizvodi (plastične kade, konterjneri i tankvane, plastični ventilacioni elementi i ventilacione cevi, plastični pontoni, čamci i plutajući elementi…).

Za dodatne informacije o materijalima koje koristimo, kliknite ovde.