Sertifikati o kvalitetu

“Krušik-plastika” a.d. je od 30.11.2004.g. u društvu preduzeća koja su sertifikovala svoj sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda ISO 9001 i SORS 9000 i dobila odgovarajuće sertifikate.

Naša organizacija je spremna da rokovima i održivim kvalitetom proizvoda konkuriše na tenderima širom Evrope. Izgradnjom i održavanjem liderske pozicije u poslovnim odnosima sa kupcem pomaže mu da definiše najbolje rešenje koje će u potpunosti zadovoljiti njegove potrebe.

Proizvodi i usluge sa znakom “Krušik-plastika” a.d.su dostigli svetski nivo kvaliteta i postali prepoznatljivi i cenjeni u zemlji i svetu. Svi zaposleni su odgovorni da obavljaju svoj posao kvalitetno i na najbolji način uz rad bez greške.

Vojna kontrola kvaliteta Ministarstva odbrane Republike Srbije je produžila važnost postojećih sertifikata (ISO 9001:2015 i SORS 9000/14) do 29.11.2019.g.

SRPS-ISO-9001-2015
SORS 9000-14

“Vojna kontrola kvaliteta Ministarstva odbrane Republike Srbije je Sertifikatom od 30.11.2017. potvrdila da je Krušik-Plastika a.d. Osečina uspostavila Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015

SRPS ISO 14001-2015