Septičke jame

Posebnu primenu plastični rezervoari imaju kao plastične septičke jame. Septičke  jame se zbog taloženja odnosno odvajanja sadržaja izrađuju kao jednokomorne, dvokomorne ili trokomorne plastične septičke jame i to posebno ako su protočne septičke jame. Protočne ili prelivne plastične septičke jame kada se delimično prečišćenja voda iz septičkih jama odvodi u zemlju.

Plastične septičke jame se izrađuju tehnologijom spiralnog namotavanja plastične mase na alate različitih prečnika. 

Materijal plastičnih septičkih jama je otporan na sve vrste hemikalija i detrdženata koji se koriste u domaćinstvu tako da septička jama može da prihvati otpadnu vodu iz kuhinje, kupatila, wc-a…

Životni vek – period upotrebe je više od 50 godina tako da ulaganje u plastičnu septičku jamu predstavlja sigurnu i jeftinu investiciju koja rešava velike probleme u mestima gde ne postoji mogućnost priključivanja na fekalnu kanalizaciju.

Naše plastične septičke jame su opremljene ulaznim i izlaznim cevima sa gumenim zaptivkama (pogodno za priključenje standardnih cevi).

Pražnjenje – čišćenje septičkih jama vrši se cisternama preko revizionih otvora koji su ugrađeni na plastičnim septičkim jamama.

Septička jama treba da zadrži otpadne vode, pa se veličina plastične septičke jame odrđuje na osnovu broja korisnika.

Naše plastične septičke jame izrađuju se od PEHD-a materijala otpornog na agresivne materije i hemikalije u skladu sa EU normama i uz septičku jamu dobijaju se jasna uputstva za ugradnju i održavanje.