Plastične kade, kontejneri i tankvane

Uglavnom su četvrtastog oblika – pravougaone osnove, mada mogu biti i drugih oblika. Mogu biti zatvorene ili otvorene posude, sa ili bez poklopca, sa pregradama ili bez njih. Ne rade se po standardnim dimenzijama (L, D i H) već po potrebi odnosno po zahtevu kupca, a potrebne debljine zidova i dimenzije ojačavajuće metalne konstrukcije se određuju na osnovu statičkog proračuna, po standardu EN 12573:2000, koji obavezno radimo za svaki pojedinačni slučaj.

Plastične kade se uglavnom primenjuju za čišćenje, zaštitu i galvanizaciju metala gde se vrši potapanje limova, šipki, cevi, profila i slično, a pri tome se nastoji maksimalno iskoristiti raspoloživa zapremina posude odnosno tečnosti. Sem toga u novije vreme se primenjuju i kao protočne posude za uzgoj ribe – pre svega riblje mlađi. Plastični kontejneri se uglavnom koriste za međufazni transport u proizvodnji a pogodni su i za skladištenje posebno u uslovima ograničenog prostora.

Poseban vid ovih proizvoda su tzv. plastične tankvane – prihvatni bazeni , relativno većih dimenzija, čija funkcija je prihvat i zadržavanje eventualno prosute ili iscurele tečnosti iz rezervoara. Pored izrade kompletno plastičnih tankvana, Krušik Plastika A.D. sa uspehom vrši i oblaganje postojećih betonskih ili metalnih tankvana plastičnim pločama.

Ovaj postupak oblaganja primenjujemo i za: 

– betonske ili metalne bazene i rezervoare u koje se usipaju opasne i agresivne tečnosti, otpadne vode i slično,

– komore manjih transportnih brodova – tankera, u kojima se transportuju hemijski agresivne tečnosti – za kupca u Belgiji smo uspešno obložili 12 tankerskih komora dimenzija L x H x D = 12m x 2m x 4 m,

– silose za agresivne materije 

Ploče kojima se vrši oblaganje se naravno međusobno zavaruju vodonepropusnim varovima.

Tankvane koje izrađujemo mogu naravno biti i cilindričnog oblika.

plastična tankvana

Potrebne su Vam dodatne informacije?

Posetite našu kontakt stranicu