Injekciono brizganje termoplastičnih materijala

„Krušik-plastika“ se 40 godina bavi preradom termoplastičnih materijala na savremenim mašinama i po savremenoj tehnologiji. Dugogodišnje iskustvo omogućuje nam izradu tehničkih delova i elemenata, kao i artikala široke potrošnje.

„Krušik-plastika“ poseduje mašine za injekciono brizganje kapaciteta od 15 do 4000 grama i sile zatvaranja alata od 500 do 6500 kN. Kvalitetna oprema omogućuje izradu najkomplikovanijih delova sa metalnim umecima ili bez njih i sa specifičnim zahtevima kupaca.

Termoplastični materijali koji se prerađuju

„Krušik-plastika“ prerađuje sve poznate termoplastične materijale: PELD, PEHD, PP, PS, ABS, PA6, 66,11 12, PMMA, POM,PC,PVC, CA, PPO, PPS…, kao i najnovije materijale: termoplastične poliestere, termoplastične poliuretane, blend polimere (PC/ABS, PBTF/PC…) i druge.

Delovi i elementi dobijeni od navedenih materijala su laki, nekorozivni, dimenziono stabilni, meki i elastični ili sa osobinama sličnim metalima, a jeftiniji su od njih, zatim temperaturno otporni do 240°C, otporni na hemikalije i atmosferske uslove, samogasivi, prozirni ili obojeni sa visokim sjajem površine.

Izrada ovako specijalnih delova-elemenata-sklopova omogućuje im primenu u svim granama industrije: namenska, autoindustrija, elektroindustrija, široka potrošnja i druge.

Od tehničkog crteža do finalnog proizvoda

„Krušik-plastika“ takođe daje kompletne usluge na polju konstrukcije alata, postavke tehnologije odnosno konsaltinga.

Opremljenost laboratorija i visoko tehničko znanje omogućuje visok nivo kontrole od ulaza materijala preko procesne kontrole do završnog prijema delova i elemenata. Po zahtevu kupca , „Krušik-plastika“ daje potrebnu dokumentaciju, atest materijala i garanciju kvaliteta.

Povezanost sa svetskim proizvođačima termoplastičnih materijala, kao i dugogodišnja saradnja, daje visoke mogućnosti kvalitetnog izbora materijala, prerade i primene, kao i rešavanje svih tehničko-tehnoloških problema u ovoj oblasti.

kućište elektronike
oprema za frižider
oprema za frižider

Potrebne su Vam dodatne informacije?

Posetite našu kontakt stranicu