DIREKTOR:

Zoran Urošević, dipl. maš. ing.

tel: +381 (0) 14 / 3451-119, 063 7044 888

e-mail: krusikplastika@mts.rs

SLUŽBA FINASIJA:

Ljiljana Stanišić i Olivera Pantelić

tel: +381 (0) 14 / 3451 – 978

e-mail: finansije.plastika@mts.rs

DIREKTOR KOMERCIJALNO EKONOMSKOG SEKTORA:

Zoran Petrović, dipl. ecc.

tel: +381 (0) 14 / 3451-564; 063 235 311

e-mail: kruplos.plastika@mts.rs

PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET:

Slavoljub Tomić,

tel: +381 (0) 14 / 3451-570, 063 1012 943

e-mail: kvalitet.plastika@mts.rs

MALOPRODAJA:

Živan Nikolić,

tel: +381(0)14 / 3451-359, 062 448 171

e-mail: prodaja.plastika@mts.rs

DIREKTOR TEHNIČKO – PROIZVODNOG SEKTORA:

Dragan Petrović, dipl. ing. teh.

tel: +381 (0) 14 / 3451-570, 063 1012 948

e-mail: kplastika.plastika@mts.rs

ŠEF PRODAJE:

Milan Ćosić,

tel: +381(0)14 / 3451-359, 063 787 1897

e-mail: krusikplastika1@mts.rs

Ukoliko su Vam potrebne informacije u vezi konstrukcije cevi i rezervoara obratite se za pomoć konstruktorima:

Dragoljub Đermanović, dipl. maš. ing

 tel: +381 (0)14 / 3451-570,

063 1012 950

e-mail: tehnologija.plastika@mts.rs

Velimir Nešić, dipl. maš. ing.

 tel: +381 (0)14 / 3451-570,

 063 1013 513

 e-mail: tehnika.plastika@mts.rs

Podaci preduzeća

Krušik-plastika“ a.d. Osečina

Pere Jovanovića Komirićanca br. 35

14253 Osečina

Centrala: +381 (0) 14 3451-211

e-mail: kruplos.plastika@mts.rs

PIB: 101597261

Matični broj: 07219792

Tekući račun: 205-4948-85

Kako da nas kontaktirate?

Potražite dodatne informacije kod naših službi

Direktor:

Zoran Urošević, dipl. maš. ing.

tel: +381 (0) 14 / 3451-119, 063 7044 888

e-mail: zoran.urosevic@krusik-plastika.co.rs

Direktor:

Zoran Urošević, dipl. maš. ing.

tel: +381 (0) 14 / 3451-119, 063 7044 888

e-mail: zoran.urosevic@krusik-plastika.co.rs

DIREKTOR KOMERCIJALNO EKONOMSKOG SEKTORA:

Zoran Petrović, dipl. ecc.

tel: +381 (0) 14 / 3451-564; 063 235 311

e-mail: komercijala@krusik-plastika.co.rs

DIREKTOR TEHNIČKO - PROIZVODNOG SEKTORA:

Dragan Petrović, dipl. ing. teh.

tel: +381 (0) 14 / 3451-570, 063 1012 948

e-mail: kplastika.plastika@mts.rs

SLUŽBA FINASIJA:

Ljiljana Stanišić i Olivera Pantelić

tel: +381 (0) 14 / 3451 – 978

e-mail: finansije.plastika@mts.rs

PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET:

Slavoljub Tomić,

tel: +381 (0) 14 / 3451-570, 063 1012 943

e-mail: stomic@krusik-plastika.co.rs

ŠEF PRODAJE:

Nemanja Simić,

tel: +381(0)14 / 3451-359, 062 448 252

e-mail: prodaja1@krusik-plastika.co.rs

SLUŽBA FINASIJA:

Ljiljana Stanišić i Olivera Pantelić

tel: +381 (0) 14 / 3451 – 978

e-mail: finansije.plastika@mts.rs

PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET:

Slavoljub Tomić,

tel: +381 (0) 14 / 3451-570, 063 1012 943

e-mail: kvalitet.plastika@mts.rs

ŠEF PRODAJE:

Milan Ćosić,

tel: +381(0)14 / 3451-359, 063 787 1897

e-mail: krusikplastika1@mts.rs

MALOPRODAJA:

Živan Nikolić,

tel: +381(0)14 / 3451-359, 062 448 171

e-mail: zivan@krusik-plastika.co.rs

PRODAJA:

Nemanja Simić,

tel: +381(0)14 / 3451-359, 062 448 252

e-mail: prodaja1@krusik-plastika.co.rs

Ukoliko su Vam potrebne informacije u vezi konstrukcije cevi i rezervoara obratite se za pomoć našim konstruktorima:

Zoran Soldatović, dipl. ing.

tel: 062 448 253

e-mail: zoran.soldatovic@krusik-plastika.co.rs

Dragoljub Đermanović, dipl. maš. ing

tel: +381 (0)14 / 3451-570, 063 1012 950

e-mail: tehnologija.plastika@mts.rs

Velimir Nešić, dipl. maš. ing.

tel: +381 (0)14 / 3451-570,  063 1013 513

e-mail: tehnika.plastika@mts.rs

Podaci preduzeća

revizioni otvor

Adresa:

Krušik-plastika” a.d. Osečina

Pere Jovanovića Komirićanca br. 35

14253 Osečina

Centrala:

+381 (0) 14 3451-211

PIB:

101597261

Matični broj:

07219792

Tekući račun:

205-4948-85

Naša lokacija je...