Presovanje termoaktivnih smola - duroplasta

„Krušik-plastika“ a.d. Osečina već 40 godina proizvodi tehničke delove kao i artikle široke potrošnje preradom termoreaktivnih smola.

Postupkom direktnog ili transfernog presovanja na mašinama, sile zatvaranja od 500 do 1500 kN. dobijaju se delovi  širokog spektra osobina i primene.

Materijali koji se prerađuju:

1. fenol – formaldehidne smole;

2. urea – formaldehidne smole;

3. melamin – formaldehidne smole;

4. poliesterske smole i;

5. epoksidne smole.

sa puniocima kao što su: orjentisana i dezorjentisana staklena vlakna, tekstilne krpe, drvno brašno, celuloza, azbest, grafit i drugi.

Osobine delova od duroplasta

• Delovi  dobijeni od termoreaktivnih smola su lakši i jeftiniji od metala, a po osobinama slični njima, nekorozivni termomehanički otporni do 250 stepeni C, negorivi, dimenziono stabilni, otporni na hemikalije i sa neograničenim vekom trajanja. Delovi dobijeni od amino smola su dekorativni i sa sjanom površinom.

• Delovi – sklopovi dobijeni u „Krušik-plastika“ a.d. su visoko tehničko – tehnoloških osobina. konfiguracijski veoma komplikovani sa metalnim umetcima, ili bez njih. Ugrađuju se u elektrotehnici, automobilskoj, namenskoj i drugim industrijama, ili se koriste u širokoj potrošnji.

• Na poslovima presovanja smola „Krušik-plastika“ nudi usluge na izradi tehničko-tehnološke dokumentacije, konstrukcije alata, kao i konsalting usluge.

• Visok nivo kontrole kvaliteta od ulaska materijala preko procesne kontrole do završne i prijemne kontrole, uz mogućnost laboratorijskog ispitivanja daje garanciju kvaliteta proizvoda. Kvalitet garantujemo, a na zahtev korisnika dajemo potrebnu dokumentaciju o garanciji kvaliteta.

• Saradnja i povezanost sa svetskim proizvođačima termoreaktivnih smola omogućuje „Krušik-plastici“ da ostvari vaše želje i reši vašu problematiku.

duroplasti
delovi za vojnu industriju
tehnički delovi
delovi od ag mase

Potrebne su Vam dodatne informacije?

Posetite našu kontakt stranicu