plasticne-ceviPlastične-ceviPlastične-cevi
This is an example of a HTML caption with a link.

Vodomerne šahte                                                                                           English

Krušik vodomerne šahte

Osnovna funkcija im je zaštita i lak pristup pojedinim elementima koji se ukopavaju u zemlju. Prostor unutar šahte je  zaštićen od spoljnih opterećenja i uticaja kao što su zemlja, voda, atmosferski uticaji, pristup neovlašćenih lica i slično.  U građevinskoj industriji, u zavisnosti od toga šta se u njih ugrađuje, imaju najčešću primenu kao:


a)  vodomerne šahte            b) ventilske šahte      c)  elektro kablovske šahte (šahte za kablove i                                                                                                                               električne komponente)

U principu su veoma slične konstrukcije kao i kanalizacione ili prepumpne šahte s tim što obično imaju i  prateći pokretni plastični poklopac radi lakog pristupa zaštićenim elementima. Krušik vodomerne šahte karakteriše izuzetno laka ugradnja – ukopavanje u zemlju, jednostavno priključivanje bilo u slučaju novih ili postojećih sistema i minimalna potreba za održavanjem. 

Od svih zaštitnih šahti, najveću komercijalnu primenu imaju Krušik vodomerne šahte s obzirom da se mogu koristiti za merne priključke gotovo svuda - u domaćinstvima, vikend-kućama i naseljima, stambenim zgradama, poslovnim objektima,  industrijskim postrojenjima i slično.
 vodomerna_šahta_crtež

Zahvaljujući raspoloživim dimenzijama mogu se koristiti za sve tipove i veličine standardnih vodomera.

Takođe, zahvaljujući konstrukcionim mogućnostima i fleksibilnosti u izradi, a zavisno od potreba kupca odnosno projektnih uslova, mogu biti namenjene za jedan ili za više vodomera, sa ili bez dna – danceta, sa ili bez termoizolacije, sa ili bez unutrašnje instalacije. 

Uobičajene dimenzije Krušik vodomernih šahti:

                    Nazivna dimenzija vodomera

Broj vodomera unutar šahte

Unutrašnji prečnik

šahte ØDun
 (mm)

Visina šahte    

H (mm)

 1/2”

1

400

900

3/4”

1

500

900

2

600

900

1”

1

600

900

5/4”

1

600

900

1

700

900

6/4”

1

800

900

2”

1

900

900

 
 

Unutrašnja instalacija Krušik vodomerne šahte se uglavnom sastoji  od dva ventila, prednjeg i zadnjeg,  zatim pratećih elemenata neophodnih za spajanje vodomera sa ventilima i cevovodom (spojnice, polu-spojnice, kolena, mufovi,...) i eventualnih dodatnih elemenata (nepovratni ventil, ispust i slično) koji mogu biti zahtevani projektom odnosno od strane kupca.

Fiting može biti bilo kog standardnog tipa: PP-r elementi, press-fit elemeti, mesingani elementi (Ms), pocinkovani elementi  (Zn),...

Dimenzije vodomerne šahte, sem nominalne dimenzije i broja vodomera koji se ugrađuje,  zavise još i od  tipa fitinga (unutrašnje instalacije), termoizolacije, dubine na kojoj je ukopan sam cevovod i ostalih parametara situacije odnosno građevinskog projekta.

 

                 uverenje o kvalitetu

                 uverenje o kontroli

 

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina