cisterne-horizontalni-plasticni-rezervoarivertikalni-plasticni-rezervoari plasticne-kace

Upitnik za konstrukciju rezervoara                                                              English

UPITNIK ZA KONSTRUKCIJU I PRORAČUN REZERVOARA

konstrukcija-rezervoaraDa bi Vam olakšali odluku za izbor naših rezervoara, kao i da bi ubrzali proračun i konačan dogovor o konstrukciji molimo Vas da pogledate, popunite i pošaljete upitnik.

Polja označena sivom bojom su obavezna za popunjavanje:

Podaci o kupcu:
Naziv kupca:
Adresa kupca:
Osoba za kontakt:
Vaš Email:
Vaš broj telefona:
Podaci o rezervoaru:
Tip rezervoara:
Materijal:
Zapremina:
Prečnik:
Visina/Dužina:
Lokacija:
Medijum:
Koncentracija medijuma :
Temperatura medijuma :
Pritisak u rezervoaru :
Gustina medijuma:
Željeni eksploatacioni vek:
Poklopac:
Dno:
Potrebni priključci:
Revizioni otvor:
Prečnik revizionog otvora:
Ozraka:
Nivokaz:
Ankerisanje:
Priključak sa prirubnicom:
Dodatne instalacije:
Napomena:

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina