plasticne-ceviPlastične-ceviPlastične-cevi
This is an example of a HTML caption with a link.
Slider 01Slider 02Slider 03Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

Upitnik za konstrukciju cevi                                                                         English

Da bi Vam olakšali odluku za izbor naših cevi, kao i da bi ubrzali proračun i konačan dogovor o konstrukciji molimo Vas da pogledate, popunite i pošaljete upitnik.

Polja označena sivom bojom su obavezna za popunjavanje:Podaci o kupcu:
Naziv kupca:
Adresa kupca:
Osoba za kontakt:
Vaš Email:
Vaš broj telefona:
Podaci o cevovodu:
Unutrašnji prečnik:
Materijal:
Atesti:
Medijum:
Koncentracija medijuma:
Gustina medijuma:
Temperatura medijuma:
Podaci o tlu:
Osnovno tlo ispod cevi:
Vrsta tla (Osnovno tlo) :
Vrsta tla (Nasip iznad cevi) :
Vrsta tla (Materijal za zatrpavanje) :
Podaci o načinu polaganja:
Ugao nagiba rova:
Podgrade:
Izvlačenje podgrada:
Širina rova (uključujući i debljinu pregrade) u nivou temena cevi      b= __ (m)
Širina rova (uključujući i debljinu pregrade) u nivou podnožja cevi bso= __ (m)
Zbijenost tla:
Podaci o opterećenju:
Visina nadsloja h=__ (m)     od: do:
Saobraćajno opterećenje:
Posebno opterećenje:                 (npr. Unutrašnji pritisak)
Podzemna voda: hw=
Napomena:

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina