separatori-ulja-i-naftnih-derivataseparatori-ulja-i-naftnih-derivataseparatori-ulja-i-naftnih-derivataseparatori-ulja-i-naftnih-derivata

Separatori ulja i naftnih derivata                                                                  English

Krušik-plastika a.d. Osečina, proizvodi separatore ulja, masti  i naftnih derivata u  saradnji sa firmom "Ekolog" doo Beograd. 

separatori-za-preciscavanje-ulja-i-naftnih-derivataPrimena separatora ulja, masti i naftnih derivata

Separator ulja masti i naftnih derivata se koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni...

Ispuštanje prečišćene vode je moguće u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem.

Kako rade separatori ulja, masti i naftnih derivata?

Separatori su proizvedeni prema evropskoj normi EN858. Separatori ulja, masti i naftnih derivata se sastoje iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim filterom.

Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode. Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade.

Koalescentni filter za izdvajanje ulja i naftnih derivata se sastoji od oleofilnih, nerotirajućih, horizontalnih talasastih ploča pomoću kojih se odvaja razidualno ulje. Čim kap ulja dodirne površinu  filtera ona je odvojena. Zauljena voda se kreće duž talasastih ploča različitom brzinom. To rezultira dodatne kolizije većih i manjih kapi ulja (mogućnost koalescencije=sjedinjenja). Kapljice postaju veće, kao rezultat sjedinjavanja čestica ulja, što ubrzava njihovo kretanje na gore, tako da su one kao posledica gore navedenog zarobljene u  filteru iz kojeg se gravitacijom izdvajaju u spremnik ulja.

separatori-za-preciscavanje-ulja-i-naftnih-derivata

Konstrukcija separatora

Separatori su izrađeni od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog motanja koja omogućava maksimalnu postojanost oblika pri ukopavanju. Separatori su slični kao plastični rezervoari cisterne i prave se od istog materijala.

Ovaj materijal ima mnogostruke prednosti u odnosu na druge:

  • Hemijski je postojan na većinu hemijski agresivnih supstanci, otporan na abraziju, koroziju i elektrolitski stabilan
  • Dugotrajnost, dugo izlaganje atmosferskim uticajima ne utiču na funkcionalnost uređaja (vek upotrebe do 50 god.), termo otporan (-30°C do +80°C)
  • Ne zagađuju sredinu, niti sadržaj unutar uređaja, onemogućavajući razvoj algi i bakterija, UV stabilan i jednostavan za održavanje.

postavljanje-separatora

Tip
Protok
l/s
Zapremina
m3
Dimenzije uređaja
(R x L) mm
Priključne cevi
(ulaz i izlaz) mm
SEP-2
2
1
1000x1200
Ø125
SEP-5
5
2
1000x2500
Ø125
SEP-10
10
3
1200x2600
Ø160
SEP-15
15
5
1500x2800
Ø200
SEP-20
20
8
1500x4450
Ø200
SEP-30
30
12
1800x4600
Ø250
SEP-50
50
15
2000x4700
Ø300
SEP-80
80
20
2000x6300
Ø300
SEP-100
100
30
2500x6000
Ø400
SEP-150
150
36
2500x7300
Ø500
SEP-200
200
40
2500x8000
Ø600
SEP-250
250
50
2500x10000
Ø600

Način ugradnje separatora :

Ugradnja je brza i laka. Nema potrebe za dotatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl.

Separatori masti i ulja se ugrađuje u rov, u stabilnom ili stabilizovanom tlu na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm. Na posteljicu se postavlja separator i ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača.

Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa.

Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610. U slučajevima ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

Održavanje separatora:

Nakon postavljanja postrojenja za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode.

U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

 

Separatori sa BYPASS-om:

Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi...) gde su moguće diskontinualne pojave vršnih proticaja. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a.

Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

separator-sa-bypassom

separator-podzemna-vodaSeparator + BYPASS Classic

Klasičan sistem ugradnje separatora sa eksternim bypass-om između dva šahta. Prijemni šaht je specijalne konstrukcije koja obezbeđuje raspodelu i odvođenje vode u separator i bypass.

Separator + BYPASS Compact

U slučajevima kada nema dovoljno prostora za smeštaj prijemnog i izlaznog šahta, koristi se ovaj tip separatora koji sadrži bypass unutar konstrukcije separatora.

Način ugradnje separatora na terenu sa visokim podzemnim vodama:

Postiže se ankerisanjem separatora za betonsku armiranu ploču. Dimenzije betonske ploče određuju se prema sili potiska. Broj mesta za ankerisanje, dimenzije ankera i jačina traka za vezivanje se dimenzionišu iz uslova stabilnosti.

 

 

 

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina