plasticne-ceviPlastične-ceviPlastične-cevi
This is an example of a HTML caption with a link.

Krušik spiral šahte                                                                                        English

Šaht za ugradnju u podzemnoj vodi

sahta-za-kanalizacijuVisina šahte je veća od nivoa podzemnih voda. Veličina betonskog opteživača se određuje prema sili potiska vode. Ovaj tip šahte je predviđen za cevi od 300 do  800 mm. Promena pravca cevovoda se izvodi u samoj šahti.


Šaht za ugradnju u tlo bez podzemne vodesahta-za-kanalizacijuVisina šahte je 400 mm veća od prečnika cevovoda. Ovaj tip šahte je predviđen za cevi od 300 do 800 mm. Promena pravca cevovoda se izvodi u samoj šahti.Tangencijalna šahta

sahta-za-kanalizacijuOvaj tip šahta je namenjen za velike prečnike cevovoda, od 900 do 3000 mm. Promena pravca cevovoda se izvodi pomoću kolena. Ovaj šaht se kao celina spušta u rov i postavlja na pripremljeni betonski temelj.
Šaht sa anker zubima

sahta-za-kanalizacijuOvaj tip šahta je kombinacija betonskog šahta, koji nosi statička opterećenja i obloge od PEHD namenjene za vodonepropusnost. Obloga je sa anker zubima. Ovaj tip šahte je namenjen za velika opterećenja sa visokim nivoom podzemnih voda. Šaht je namenjen za cevi prečnika od 300 do 800 mm. Promena pravca cevovoda se izvodi u samom šahtu.

 

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina