plasticne-ceviPlastične-ceviPlastične-cevi
This is an example of a HTML caption with a link.

Rebraste elektroizolacione cevi od polipropilena                             English

rebraste-ceviStandardne rebraste cevi se rade od polipropilena kao ojačane ili neojačane. Po zahtevu korisnika rebraste cevi se mogu raditi od samogasivog polipropilena.

Osobine rebrastog gibljivog creva

Rebraste elektroizolacione cevi imaju veliku savitljivost, dobre mehaničke i elektroizolacione osobine. Ostvaruju dobru zaštitu kablova koji su izloženi vlažnoj sredini, niskim temperaturama i raznim hemikalijama korozivnog delovanja.

rebraste-ceviZavisno od opterećenja kojima su izložene cevi, mogu se proizvoditi sa različitim debljinama zida.

rebraste ceviStandardna boja za ojačane cevi je narandžasta, a za neojačane cevi je žuta.
Rebraste cevi od propilena koriste za elektro i PTT instalacije, instalacije u građevinarstvu i industriji.

Dimenzije rebrastih cevi

Mere rebrastih elektroizolacionih cevi kao i ispitivanja su izvedena prema standardima:
JUS N.E1.052, JUS N.E1.050 i JUS N.E1.053.

 

Mere (mm)
D(mm)
d(mm)
P(mm)
(o)
R(mm)
r(mm)
15,5
10,7
2,8
20
0,6
0,4
19,4
14,1
3
20
0,6
0,4
24,3
18,3
3
20
0,5
0,4
30,5
26,0
3,4
15
0,5
0,4

 

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina