Biopur-postrojenje-za-preciscavanje-otpadnih-vodaBiopur-postrojenje-za-preciscavanje-otpadnih-vodabio pur
This is an example of a HTML caption with a link.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - BIO PUR                            English

Krušik-plastika a.d. Osečina proizvodi kompaktna postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u saradnji sa firmom "Ekolog" doo Beograd .

PRIMENA POSTROJENJA ZA PREĆIŠĆAVANJE:

U zonama, mestima ili delovima naselja koja se nalaze daleko od gradske infrastrukture i kanalizacione mreže, tako da se otpadne vode ispuštaju direktno u prirodni recipijent. BIO PUR uređaj je primenjiv za: domaćinstva, vikendice, kampove, hotele, ugostiteljske objekte, škole, fabrika, sela, manja naselja…

OPIS I TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA:

BIO PUR uređaj radi po principu biodegradacije koristeći „Floating bed“ tehnologiju. Tok vode kroz uređaj je gravitacioni, bez upotrebe pumpi, ili bilo kakvih pokretnih elementa.
Zahvaljujući ovome onemogućen je povratni tok u objekat nestankom električne energije.

Otpadne vode iz objekta ulaze u prvi deo postrojenja za prečišćavanje gde se odvija preliminarno taloženje i separacija krupnog otpada kojem se onemogućuje prolaz u dalje faze prečišćavanja.
Sledeća faza prečišćavanja je biološka degradacija organskih materija koja funkcioniše sistemom dubinske aeracije. Ona je intenzivirana „Floating bed“ sistemom plivajućih nosača biofilma.
Sledeća faza je aerobna stabilizacija i taloženje mineralizovanog mulja. Aktivni mulj iz ove faze se meša sa istaloženim materijalom iz faze preliminarnog taloženja i onemogućava pojavu neprijatnog mirisa.
Konačno ovako prečišćena i izbistrena voda prelivom prelazi u poslednju komoru gde se odigravaju dve završne faze tretmana – filtracija adsorpcija i dezinfekcija.
Ovako prečišćena voda je visokog kvaliteta i može se ispustiti u otvoreni vodotok.

STANDARDNI KAPACITETI UREĐAJA ZA PREČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA

preciscavanje-otpadnih-voda

 

Konstrukcija i način ugradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

otpadne-vode-biopurUređaj BIO PUR je kompaktne izrade. Izrađen je od polietilena visoke gustine (PEHD). Proizvodi se tehnologijom spiralnog motanja koja omogućava maksimalnu postojanost oblika pri ukopavanju.
Ovaj materijal ima mnogostruke prednosti u odnosu na druge:

  • Hemijski postojan na većinu hemijski agresivnih susptanci.
  • Otporan na abraziju, koroziju i elektorlitski stabilan.
  • Termo otporan (-30˚C do +80˚C).
  • Dugotrajnost, dugo izlaganje atmosferskim uticajima ne utiču na funkcionalnost uređaja (vek upotrebe do 50 god.).
  • Ne zagađuju srednu, niti sadržaj unutar uređaja, onemogućavajući razvoj algi i bakterija.
  • UV stabilan.
  • Jednostavan za održavanje.

 

BIO PUR se postavlja na zbijenu posteljicu od peska. Kod specijalnih uslova i vrtikalnih kućišta potrebno je uređaj postaviti na ranije pripremljenu temeljnu ploču.


Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina