plasticne-ceviPlastične ceviPlastične cevi
This is an example of a HTML caption with a link.

Polaganje i spajanje plastične kanalizacione cevi                                    English

polaganje-ceviZa polaganje KRUŠIK-SPIRAL kanalizacione cevi važe uputstva DIN 18300 i DIN 4033. Na pripremljenu posteljicu od peska, debljine 20 cm postavlja se cevovod (plastične cevi) oko koga se naizmenično sa jedne i druge strane, vrši popunjavanje i sabijanje peska ili nekog drugog materijala (mleveni kamen sa separacije), krupnoće zrna do 3 mm. Sabijanje materijala u slojevima od 20 cm, vrši se do visine 3/4 spoljašnjeg prečnika plastične kanalizacione cevi.

Polaganje plastične cevi

polaganje-ceviDa bi se zaštitila od mehaničkih oštećenja, plastične cevi se zatrpavaju 20 cm iznad temena, materijalom koji ne sme da sadrži krupan kamen, lomljenu ciglu, beton i sl. Taj deo se može ispuniti materijalom iz iskopa pod uslovom da u njemu nema materijala koji bi eventualno oštetio cev. Ostali deo kanala zatrpava se materijalom iz iskopa. Sabijanje materijala oko plastične cevi, može se vršiti ručnim ili mašinskim putem. Ispitivanja su pokazala da ja sabijanje materijala cevi pogodnim vibracionim aparatom znatno bolje nego ručno sabijanje. Sabijanjem materijala oko cevi treba postići takvu zbijenost da se dobije vertikalna deformacija od 3%. Dosadašnja iskustva su pokazala da se kod nepravilnog polaganja cevovoda, pojavljuju deformacije veće od dozvoljenih. Pri polaganju cevi u nestabilno zemljište (mulj, otežani uslovipri polaganju zbog odrona i sl.) treba izvršiti statički proračun bez sabijanja sa strane cevi, sa najmanjim procentom zbijenosti.

Spajanje plastične cevi

Spajanje KRUŠIK-SPIRAL plastične cevi vrši se na dva načina: ekstruzionim zavarivanjem i gumenim dihtunzima.

Ekstruziono zavarivanje

ekstruziono-zavarivanje
Zavarivanje eksturzionim postupkom prema DVS 2209
na cevi prečnika od 300 do 3000mm

Najbolje dihtovanje spojeva KRUŠIK-SPIRAL plastične cevi, ostvaruje se homogenim zavarivanjem. Zavarivanje se izvodi pomoću ekstrudera za varenje koji izbacuje elektrodu - masu u testastom stanju od materijala od koga je i cev urađena. Zagrejana masa u testastom stanju na temperaturi oko 220˚C, određenog poprečnog preseka nanosi se i utiskuje na prethodno obrađen, očišćen i odgrejan šav. Odgrevanje šava na temperaturi oko 220˚C vrši se toplim vazduhom.

Na kvalitet vara utiču sledeći faktori:

- obučenost radnika 

- odgrejanost elektrode i šava 

- čistoća šava i vara

Cevi do 700 mm prečnika, se zavaruju sa spoljašnje strane. Preko 700 mm cevi se mogu variti sa unutrašnje strane. Cevi manjih prečnika mogu se zavariti na ivici rova i tako zavaren veći broj komada spušta se u rov. Ukoliko uslovi na gradilištu dozvoljavaju (nema podzemne vode), zavarivanje cevi prečnika 800 do 3000 mm može se izvesti nezavisno od radova na polaganju i zatrpavanju rova.
U slučaju gde se spajanje cevi izvodi sa betonskim šahtovima, krajevi cevi odnosno cevnih nastavaka šahte imaju konusni spoj sa omotačem od fleksibilne trake.

Gumeni dihtunzi

Kao alternativno rešenje spajanja cevi osvojeni su gumeni dihtunzi (gumeni prsten). Ovim načinom moguće je spajanje cevi prečnika od 300 do 1200 mm.

Spajanje gumenim dihtunzima je brži i jeftiniji način spajanja a posebna prednost im je kada su u pitanju nepovoljni uslovi polaganja (visok nivo podzemnih voda) i kada je teško obezbediti uslove za zavarivanje.

spajanje-gumenim-dihtunzima
Gumena zaptivka se postavlja u žleb na ženskoj
mufi na cevi prečnika od 300 do 600mm
Gumena zaptivka je ugrađena u žensku mufi
na cevi prečnika od 700 do 1200mm

 

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina