Za sve potrebne informacije možete nas kontaktirati:                           English

DIREKTOR:

Zoran Urošević, dipl. maš. ing.
tel: +381 (0) 14 / 3451-119, 063 7044 888
e-mail: krusikplastika@mts.rs

DIREKTOR KOMERCIJALNO EKONOMSKOG SEKTORA:

Zoran Petrović, dipl. ecc.
tel: +381 (0) 14 / 3451-564; 063 235 311
e-mail: kruplos.plastika@mts.rs

DIREKTOR TEHNIČKO - PROIZVODNOG SEKTORA:

Dragan Petrović, dipl. ing. teh.
tel: +381 (0) 14 / 3451-570, 063 1012 948
e-mail: kplastika.plastika@mts.rs

SLUŽBA FINASIJA:

Ljiljana Stanišić i Olivera Pantelić
tel: +381 (0) 14 / 3451 - 978

e-mail: finansije.plastika@mts.rs 

PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET:

Slavoljub Tomić,
tel: +381 (0) 14 / 3451-570, 063 1012 943
e-mail: kvalitet.plastika@mts.rs

ŠEF PRODAJE:


Milan Ćosić,
tel: +381(0)14 / 3451-359, 063 787 1897
e-mail: krusikplastika1@mts.rs

MALOPRODAJA:


Živan Nikolić,
tel: +381(0)14 / 3451-359, 062 448 171
e-mail: prodaja.plastika@mts.rs

Ukoliko su Vam potrebne informacije u vezi konstrukcije cevi i rezervoara obratite se za pomoć konstruktorima:


Dragoljub Đermanović, dipl. maš. ing.                   Velimir Nešić, dipl. maš. ing.
tel: +381 (0)14 / 3451-570,                                  
tel: +381 (0)14 / 3451-570,
063 1012 950                                                      063 1013 513
e-mail: tehnologija.plastika@mts.rs                       e-mail: tehnika.plastika@mts.rs

    "Krušik-plastika" a.d. Osečina                             PIB: 101597261
    Pere Jovanovića Komirićanca br. 35                          Matični broj: 07219792
    14253 Osečina                                                        Žiro račun: 205-4948-85
    Centrala: +381 (0) 14 3451-211
    e-mail: kruplos.plastika@mts.rs


Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina